4h- “.av.tr” Uzantılı Alan Adı Almak ve İstenen Belgeler

»  »  NIC.TR, “.tr” Alan Adları Yönetimi’nin Temmuz, 2010’da çıkarmış oldukları, “.tr” Alan Adları Politikalar, Kurallar ve İşleyiş, Sürüm  5.1.1 adlı dökümana göre, konuyu açıklamak en doğrusu olacaktır. Çünkü, bu konudaki tam yetki ve bilgi bu kurumdadır. Söz konusu dökümanın ilgili bölümlerini alıntı yaparak buraya aynen aktarıyorum.

 

 

“.av.tr”
Politika, Yöntem ve Kurallar

 

AMAÇ:

 “.av.tr”Türkiye Barolar Birliği (TBB)’ne kayıtlı avukatların mesleki kullanımları için açılmış bir alt (ikinci düzey) alan adıdır. Serbest avukatlar, hukuk  büroları ve avukatlık ortaklıklarının başvurabileceği bu alt alan adı, “.tr”. üst düzey alan adı altındaki kullanım alanlarının ve hizmetlerin sayısının arttırılarak, internetin mesleki kullanımının yaygınlaştırılması, avukatların toplumsal katkılarını sunabilmelerine ve mesleki gelişimlerini  arttırılabilmelerine olanak sağlanması amacıyla açılmıştır. Bu alan adı sadece avukatlık meslek grubuna tahsis edilmiş olması itibariyle, başvuruların  onaylanması ya da reddedilmesi konusunda TBB tam olarak yetkilendirilmiştir.

 

KAPSAM:

Bu alan adının kullanımı Türkiye Barolar Birliği (TBB)’ne kayıtlı avukatların, onların oluşturduğu hukuk bürolarının ve avukatlık ortaklıklarının kullanabileceği biçimde sınırlandırılmıştır.

 

KURALLAR:

•Bu alan adının tahsisi için, TBB’nce talep edilen bazı dokümanların TBB’ne sunulması gerekmektedir. İlgili dokümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr2/ adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan alan adları TBB tarafından “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne  gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.

•”av.tr” alt alan adının tahsisi konusunda tek yetkili karar mercii Türkiye Barolar Birliği’dir.

Alan adı tahsisinde “önce gelen alır” prensibi geçerlidir.

Bu kurallara ek olarak “.tr” Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları uygulanır.

Alan adlarının içerik olarak kullanımında diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallara ek olarak TBB’nin yapacağı sınırlamalar geçerlidir.

Bu sınırlamalar http://www.barobirlik.org.tr/avtr2/adresinde bulunan dokümanlarda açıklanmıştır.

En İyi Hosting Şirketi Hangisi?

Web Site Yapmasını Ben Nasıl Öğrendim?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.