İçeriğe geç

4a- “.com.tr” Uzantılı Alan Adı Almak ve İstenen Belgeler

»  »  NIC.TR, “.tr” Alan Adları Yönetimi’nin Temmuz, 2010’da çıkarmış oldukları, “.tr” Alan Adları Politikalar, Kurallar ve İşleyiş, Sürüm  5.1.1 adlı dökümana göre, konuyu açıklamak en doğrusu olacaktır. Çünkü, bu konudaki tam yetki ve bilgi bu kurumdadır. Söz konusu dökümanın ilgili bölümlerini alıntı yaparak buraya aynen aktarıyorum.

 

 

“.com.tr”

Politika, Yöntem ve Kurallar

AMAÇ:

“.com.tr”, “.info.tr” ve “.biz.tr” alt alan adları ile, esas olarak ticari faaliyette bulunan veya ticari bir amaç için internette yer almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin internette belirli alanlarda sınıflandırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla alan adı almak isteyen kişilerin kendilerini internette ifade etmesinin yollarını açmak, bu alandaki internet tabanlı hizmetlerin (web sayfaları, e-posta, vb.) sayısını artırmak ve internetin ticari alanda kullanımını yaygınlaştırmak hedeflenmektedir. 

  

KAPSAM:

Bu alan adları ticari bir faaliyet gösteren veya kendilerini internette ticari alanda ifade etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile vakıf, dernek ve odaların kullanımına açıktır. 

Ayrıca bu alan adları Türk idari yapılanmasında yer alan il adları için il düzeyinde portal oluşturmak üzere ilgili il belediyelerine tahsis edilebilecektir. 

  

KURALLAR:

Talep edilen alan adı, alan adı üzerindeki hak sahipliğinin ispatı olarak başvuru sahibi tarafından sunulan belgelerde yer alan bilgiler ile uyumlu olmalıdır.

•Yapılan her alan adı başvurusu için, alan adı üzerindeki hak sahipliğinin ispatı olarak, uygun bir belge aranır. Alan adı tahsislerinde uygunluğu kabul  edilen belgeler aşağıda belirtilmiştir:

1. Ad-soyad için, nüfus cüzdanı fotokopisi ve T.C. kimlik numarası,

2. Ticaret odasından alınmış olan bu maddede sıralanmış belgelerden herhangi birinin gönderilmesi yeterlidir: “Faaliyet Belgesi”, “Ticari Sicil Belgesi”, “Oda Sicil Kayıt Sureti”, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış olan ticaret unvanı ilanı,

3. Türk Patent Enstitüsü’nden alınmış “Marka Tescil Belgesi” ya da marka tescil başvurusu,

4. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan alınmış olan “Sicil Tasdiknamesi”, 

5. İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,

6. Vakıf, dernek ya da odalar için “Dernek Tüzüğü”, “Vakıf Senedi” ya da “Kuruluş Kanunu”,

7. Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Turizm İşletmesi Belgesi”,

8. Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Seyahat Acentesi İşletme Belgesi”,

9. Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı “Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi”,

10. Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı’ndan alınmış “Televizyon Gösterim Belgesi”,

11. Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nden alınmış kayıt tescil belgesi,

12. Sanatçılar için bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan (MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,

13. Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış “Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı”,

14. İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınmış “İrtibat Bürosu Açılış Belgesi”,

15. Yurtdışı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait ilgili yurtdışı kuruluşun tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra yurtdışı tescile sahip kuruluşun, başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde imzalı ve kaşeli yetki belgesi,

16. Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,

17. Dergi ve gazeteler için, “derginin/gazetenin aslı” ve “Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi”, 

18. Süresiz yayınlar için yayının aslı,

19. İlaç isimleri için, ” Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi”,

20. Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi,

21. Gemiler için, “Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi”.

22. Fuarlar için, Resmi Gazete’de yayınlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği” veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan “Fuar İzni Yazısı”,

23. Türk Telekomünikasyon Kurumu’ndan alınan “Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi”, 

    •  Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birinin diğerine göre üstünlüğü yoktur. Bu belgelerden herhangi biri ile başvuran ilk kişi veya kuruluş ilgili alan adını alabilir.

      Tahsis edilecek alan adları için ilgili kuruluşça “.tr” Alan Adı Yönetimi’ne iletilen belgeler değerlendirilirken; ilgili belgede yer alan marka, ticaret  unvanı vb.’nin “ayırt edici” ve “esas unsurunu” oluşturan ibareler esas alınır. İlgili unvan veya markanın yardımcı unsurunu oluşturan ve faaliyet alanı  ya da sektörü vb. tanımlayan unsurlar esas unsur olarak değerlendirilmez. Örneğin; “ÖRNEK Tekstil Yatırım İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş.” ayırt  edici ve esas unsuru oluşturan “ornek.com.tr” ya da “ornektekstil.com.tr” alan adını alabilir. “tekstil.com.tr”, “ithalat.com.tr”, “ihracat.com.tr”,  “ticaret.com.tr” alan adlarını alamaz.

•      Ad-Soyad için tahsislerde;

      Tek önadlı isimlerde ad ve soyad tam kullanılmak zorundadır. İki veya daha çok önadlı isimlerde önadlardan birinin ilk harfi kullanılabilir ya da  tamamen çıkartılabilir. Önadlardan en az birisi ve soyad tam yazılmak zorundadır. Başvuru sahipleri istedikleri takdirde ad-soyad arasında “-“  sembolü veya rakam, ya da alan adı sonunda rakam kullanabilirler. Örneğin; “Orhan Veli Kanık” adlı bir kişi orhanvelikanik.com.tr, orhan-veli- kanik.com.tr, orhan-velikanik.com.tr, veli-kanik.com.tr, ovelikanik.com.tr, o-veli-kanik.com.tr, orhanvkanik.com.tr, orhan-vkanik.com.tr, orhan-v- kanik.com.tr, velikanik.com.tr, orhankanik.com.tr, orhan-kanik.com.tr, orhanvelikanik1.com.tr, orhan1kanik.com.tr, , vb.şeklinde türetilecek alan adları  alabilecektir. 

•       Kişiler kendileri veya kanuni mirasçılarının ad ve soyadları için alan adı alabilir. www.adsoyad.com.tr , www.com.tr, web.com.tr alan adları “.tr” Alan  Adı Yönetimi tarafından rehber hizmeti vermek için kullanılır.

•       Bu kurallara ek olarak “.tr Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları uygulanır.

 

En İyi Hosting Şirketi Hangisi?

Web Site Yapmasını Ben Nasıl Öğrendim?

 

“4a- “.com.tr” Uzantılı Alan Adı Almak ve İstenen Belgeler” hakkında 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.