İçeriğe geç

3- Domain Name (Alan Adı) Uzantıları Nelerdir? ve Bu Uzantılar Ne Anlama Gelir? Tescil (Kayıt) İçin Hangi Belgeler Gerekir?

 

Domain Name (Alan Adı) Uzantıları Nelerdir? 

»  »  Aslında, yüzlerce alan adı uzantısı vardır. Bunlardan en çok kullanılanları şunlardır: .com, .net, .org, .biz, .name, .me, .mobi, .bz, .cc, .eu, .tv, .us, .ws, .co, .co.uk, .com.tr, .net.tr, .org.tr, .k12.tr, .biz.tr, .tv.tr, .bbs.tr, .bel.tr, .name.tr, .web.tr, .gen.tr, .info.tr, .es, .xxx, .ca, .asia, .de, .in ve buraya yazamadığımız pek çok uzantı vardır.

»  »  Domain Name’ler (Alan Adları), uluslararası platformda gTLD( generic Top Level Domain) olarak adlandırılan com, org, net, edu, mil, k12, şeklindeki 7 alan ile, ISO- 3166 standardına göre oluşturulan, ccTLD (Country Code Top Level Domain) olarak adlandırılan ülke koduna (uk, us, tr, vb.) göre belirlenir. En çok kullanılan alan adı uzantıları com, net, org dir.

 

Domain Name (Alan Adı) Uzantıları Ne Anlama Gelir? 

»  »  NIC.TR, “.tr” Alan Adları Yönetimi’nin Temmuz, 2010’da çıkarmış oldukları, “.tr” Alan Adları Politikalar, Kurallar ve İşleyiş, Sürüm  5.1.1 adlı dökümana göre, konuyu açıklamak en doğrusu olacaktır. Çünkü, bu konudaki tam yetki ve bilgi bu kurumdadır. Söz konusu dökümanın ilgili bölümlerini alıntı yaparak buraya aynen aktarıyorum.

»  »  İnternet alan adları (domain names), uluslararası platformda gTLD (generic Top Level Domain) olarak adlandırılan .com, .org, .net, .edu, .biz, .info şeklindeki alan adları ile ccTLD (Country Code Top Level Domain) olarak adlandırılan ve ISO-3166 standardında yaklaşık 200 ülke kodundan (.uk, .us, .de, .tr, vb.) oluşan adlandırma sistemine tabidir. Bu dokümanda “.tr”(Türkiye) altında yer alan alt alan adlarının belirlenmesi konusunda izlenen genel politika, kurallar ve işleyiş yöntemleri açıklanmaktadır.

“.tr”üst düzey alan adı ve onun altında yer alan ikinci seviye alan adlarının yönetimi ve koordinasyonu Internic’e ilk olarak kayıt edildiği 1990 yılından beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından sürdürülmektedir.

Türkiye, 1990 yılında TÜVAKA (Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumları Ağı) tarafından alınan karar doğrultusunda “ikinci düzey alt alan adı modeli”ni benimsemiştir. İnternet Kurulu’na bağlı olarak çalışan ve 11 kuruluş temsilcisinden oluşan “DNS Çalışma Grubu” alan adı politikalarını ve kurallarını belirlemektedir.

“.tr” Alan Adı Yönetimi tarafından tahsisi yapılan ikinci düzey alan adlarının listesi aşağıdaki gibidir:

Alt Alan Adı    Tanım
“.com.tr”        Gerçek ve tüzel kişiliklerin, esas olarak ticari amaçlı kullanımlarına yönelik alt alan adı.

“.info.tr”        Gerçek ve tüzel kişiliklerin, esas olarak ticari amaçlı kullanımlarına yönelik alt alan adı.

“.biz.tr”          Gerçek ve tüzel kişiliklerin, esas olarak ticari amaçlı kullanımlarına yönelik alt alan adı.

“.net.tr”          İnternete ilişkin erişim hizmeti, internet üzerinden web, portal, tarama, e-posta vb. katma değerli, geniş ölçekli hizmetler ve uygulama servis sağlayıcılığı hizmetleri veren kurum ve oluşumlar için alt alan adı.Ticari özel ve tüzel kişilikler için alt alan adı.

“.org.tr”         Vakıf, dernek, sivil toplum örgütü vb. kuruluşlar ve oluşumlar için alt alan adı.

“.web.tr”        Kişisel ve kurumsal başvurunun (genel) yapılabildiği ve ‘ilk gelen alır’, ve’alan adı – kişi/kuruluş adı ilişkisi aranmaz’ilkeleri ile ad tahsisi yapılan alt alan adı.

“.gen.tr”        Kişisel ve kurumsal başvurunun (genel) yapılabildiği ve ‘ilk gelen alır’ ve ‘alan adı – kişi/kuruluş adı ilişkisi aranmaz’ilkeleri ile ad tahsisi yapılan alt alan adı.

“.tv.tr”          Televizyon Sektöründeki tüm tüzel ve özel kişilikler, ve uluslararası programların sahiplerinin kullanımına açılmış alt alan adı.

“.av.tr”          Serbest avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortaklıkları için alt alan adı.

“.dr.tr”          Tıp doktorları, doktor ortaklıkları, hastaneler ve Sağlık Bakanlığı birinci basamak sağlık kuruluşları için alt alan adı.

“.bbs.tr”        BBS (Bulletin Board System) hizmeti veren kuruluşlar ve oluşumlar için alt alan adı.

“.name.tr”     T.C. vatandaşları ile Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişilerin kişisel kullanımı için alt alan adı.

“.tel.tr”          Türkiye’de yaşayan kişiler ile faaliyet gösteren kuruluşların, Türkiye’de kullandıkları her türlü telefon numarası  ile bağlantılı olarak tahsis edilebilen alan adı.

“.gov.tr”        T.C. Devlet kurum ve kuruluşları için alt alan adı.

“.bel.tr”         T.C. İl, ilçe ve belde belediye teşkilatları için alt alan adı.

“.pol.tr”         T.C. Emniyet teşkilatı için alt alan adı.

“.mil.tr”         T.C. Askeri kurum ve kuruluşlar için alt alan adı.

“.k12.tr”        T.C. MEB’ce onaylanmış okul öncesi eğitim veren kurumlar, ilköğretim, lise ve dengi okullar için alt alan adı.

“.edu.tr”        T.C. YÖK’ce onaylanmış yüksek öğretim kurumları için alt alan adı.
Başvurular https://www.nic.tr adresinden çevrimiçi (online) olarak yapılır. Sitede hemen tüm işlemlerde sorumlu  kodu (nic-handle) kullanmak gerekmektedir. Bir parola ile birlikte kullanılan sorumlu kodu “.tr” Alan Adı Yönetimi ile  yapılan her türlü işlemde kullanılan bir anahtardır.

Yapılan her başvuru için bir takip numarası (ticket number) verilir. Alan adı başvurusundan sonra belgelerin  iletilmesi için en çok 15 (onbeş) gün beklenir. Belgeler tamamlandıktan sonra alan adı tahsis işlemi en geç 2 (iki) gün içerisinde gerçekleştirilir. Belgeler tamamlandığı halde alan adının tahsisine ilişkin herhangi bir belirsizlik durumu söz konusu ise konu sonuçlandırılması için DNS Çalışma Grubu’nun gündemine aktarılır.

İşlemin sonuçlarına ilişkin bilgiler e-posta ile ilgili sorumlulara bildirilir. Sözü edilen süreler içinde cevap alınmamışsa, “Başvuru Durum Sorgulama” linki ile alan adı ve/veya takip numarası kullanılarak başvurunun hangi  aşamada bulunduğu öğrenilebilir. Ayrıca, https://www.nic.tr adresinde bulunan “Sıkça Sorulan Sorular” ve “Destek İstiyorum” linkleri aracılığıyla da bilgi edinilebilir.
Aşağıdaki iletişim bilgilerinden tarafımıza ulaşılabilir:

Tel : 0 312 210 00 60 (pbx)

Faks: 0 312 210 33 19

0 312 210 33 28
0 312 210 33 33

WEB: https://www.nic.tr

 

Tescil (Kayıt) İçin Hangi Belgeler Gerekir?

 »  »  Uluslararası alan adlarının tescili (kaydedilmesi) istendiğinde, her hangi bir belge gerekmez. Adınıza alan adını tescil edecek şirket (firma), her hangi bir belge istemeden kaydınızı yapar. Bu tür alan adları, .com, .net, .org, .tv, .name, .info, .us, .biz gibi uzantısı olan alan adlarıdır.

»  »  Coğrafi ya da yerli alan adları dediğimiz alan adlarının tescilinde ise bir takım belgeler istenmektedir. Bu belgeler, kişi ya da kurum olunmasına ve hangi uzantılı alan adı istendiğine göre değişmektedir. Bu konu hakkında, “.tr” Alan Adı Kayıt Politikası ve Kuralları adlı sayfada ayrıntılı olarak bilgi verilmiştir. Kısaca yazmak gerekir ise, .com.tr, .net.tr ve .org.tr uzantılı alan adlarını alırken belirli tescil (kayıt) belgeleri gerekmektedir. adsoyad.com.tr, adsoyad.net.tr uzantılı alan adları bireysel olup, kayıt esnasında sadece TC kimlik numarası istenmektedir. .info.tr, .biz.tr, .web.tr, .tv.tr ve .gen.tr uzantılı alan adlarının kaydı esnasında hiçbir belge istenmemektedir. 

 

En İyi Hosting Şirketi Hangisi?

Web Site Yapmasını Ben Nasıl Öğrendim?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.